Про проведення повторного конкурсу на вакантні посади педагогічних працівників КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Стрия"

Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради Львівської області повторно оголошує конкурс на посади педагогічних працівників комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Стрия» (консультанти, практичний психолог)

Кваліфікаційні вимоги:

На посаду педагогічного працівника комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Стрия» (далі – Центр) призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником Центру.

Умови оплати праці:
- відповідно до чинного законодавства.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- копія паспорта громадянина України;
- письмова заява про участь у конкурсі;
- копія (копії) документа (документів) про освіту;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів;
- автобіографія;
- згода на збір та обробку персональних даних;
- копія військового квитка (за наявності).

При собі обов’язково мати оригінали документів або копії завірені належним чином.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії до 17 години 02 листопада 2020 року, за адресою: м. Стрий, відділ освіти виконкому Стрийської міської ради, вул. Шевченка, 71, каб. 41, телефони для довідок (03245) 7-12-18 або (03245)4-04-29.

Конкурс (письмовий іспит та співбесіда) буде проводитися 03 листопада 2020 року о 10 годині у відділі освіти Стрийської міської ради. Примірний перелік питань для письмового іспиту додається.

Начальниця відділу освіти Оксана Матвіїв

Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері освіти
(конкурс на посаду педпрацівника Центру професійного розвитку педпрацівників)

1. На яких засадах працює Нова українська школа відповідно до Концепції?

2. Зі скількох ключових компетентностей складається формула Нової школи?

3. На що сфокусовані нові освітні стандарти?

4. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

5. Скільки рівнів здобуття загальної освіти є в НУШ?

6. Чи входить ґрунтовне вивчення та спілкування іноземними мовами до основних компетентностей НУШ?

7. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ?

8. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?

9. Що є ключовою компетентністю Нової української школи?

10. Як називається Нова українська школа в контексті нового Закону України «Про освіту»?

11. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта відповідно до Закону України «Про освіту»?

12. Які структурні компоненти містить освітня програма відповідно до Закону України «Про освіту»?

13. Які програми можуть використовувати заклади освіти відповідно до Закону України «Про освіту» ?

14. Ким розробляються освітні програми відповідно до Закону України «Про освіту»?

15. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?

16. Що таке інформальна освіта?

17. Що вважається порушенням академічної доброчесності:?

18. Яка форма освіти належить до індивідуальної форми здобуття освіти?

19. Що належить до складників системи освіти?

20. Хто входить до складу фахівців психолого-педагогічного супроводу дитини в ЗДО?

21. Що становить систему дошкільної освіти?

22. Ким затверджується План роботи закладу дошкільної освіти?

23. Що таке заклад позашкільної освіти?

24. Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?

25. Чи має право вчитель створити та використовувати авторську систему оцінювання?

26. За якою формою може здобуватися повна загальна середня освіта

27. Що належить до системи загальної середньої освіти?

28. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

29. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?

30. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

31. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

32. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

33. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?

34. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?

35. Хто приймає рішення про використання освітньої програми у закладі загальної середньої освіти?

36. Яким документом визначається перелік обов'язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?

37. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?

38. Освітнє середовище у відповідності до Концепції Нової української школи.

39. Дайте визначення поняття - траєкторія професійного розвитку педпрацівника.

40. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти? .

41. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?

42. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?

43. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?

44. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?

45. Методи навчання.

46. Форми і методи роботи вчителя на уроці.

47. Методичні аспекти виховної роботи.

48. Види сучасних ІКТ в освітньому процесі.

49. Організація проведення дистанційного навчання в освітньому закладі.

50. Форми і методи позакласної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 7